Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
royale
5063 5192
royale
4031 d7c7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarysuj rysuj
royale
royale
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
royale
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viazapachsiana zapachsiana
royale
9671 703d
Reposted fromadriannak adriannak viadusz dusz
royale
Czego się boisz? Że popełnisz błąd? Że Cię wyśmieją? Że Ci się nie uda? Ale jakie to ma znaczenie? Naprawdę będziesz uzależniał swoje życie od tego, co pomyślą inni ludzie?
— Beata Pawlikowska
royale
9914 f315
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadusz dusz
royale
0300 e7e7
Reposted fromfeels feels viaforget forget
royale
0450 0cb6
Reposted fromcountingstaars countingstaars viabllondi bllondi
royale
4276 38dd
Reposted fromapatia apatia viabigevilgrin00 bigevilgrin00
royale
7461 8a5c
Reposted fromdusielecc dusielecc viabllondi bllondi
5954 dc5f
Reposted fromdeviate deviate vianiewychamowanee niewychamowanee
royale
7733 d3e3
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viajethra jethra
royale
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.
— Charles Bukowski
8366 bb71
Reposted fromBlackTarzy BlackTarzy viadusz dusz
royale
listopad to takie połączenie wszystkich poniedziałków roku
royale
6902 08f4
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viajethra jethra
royale
0326 d4bf
Reposted fromnexxt nexxt viapffft pffft
royale
Zamykaj każdy dzień i nie wracaj do niego. Zrobiłeś, co mogłeś. Palnąłeś przy tym parę gaf i niedorzeczności. Zapomnij o nich tak szybko, jak tylko potrafisz. Jutro będzie nowy dzień. Rozpocznij go bez zmartwień, w nastroju zbyt dobrym, aby przejmować się bzdurami z przeszłości.
— RALPH WALDO EMERSON, powieszę to sobie na ścianie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl